Adatvédelmi tájékoztató

A www.akihivas.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett technikai intézkedéseiről. Az üzemeltető felhívja a látogatók figyelmét, hogy adataikat önként adják meg, és azok hitelességét garantálják.

Adatkezelő adatai

Az adatkezelő megnevezése: Szabó Gábor E.V.

Az adatkezelő címe: 8900 Zalaegerszeg Avashegyi utca 11

Az adatkezelő nyilvántartási száma: 35873498

Az adatkezelő e-mail címe: akihivas@gmail.hu

Az adatkezelő telefonszáma: 36709468480

Az adatkezelés célja

A szolgáltatás igénybevételét az igénybevevő adatainak megadásával jegyezheti elő, veheti igénybe. Az előjegyzett szolgáltatás időpontjának, feltételeinek esetleges változása miatt, illetve a szolgáltatás indokolatlan előjegyzését megelőzendő kétlépcsős foglalásmegerősítő rendszer akadálymentes működése érdekében szükségesek az alábbiakban feltüntetett adatok.

A kezelt adatok köre

név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama

Az üzemeltető a szolgáltatást előjegyzők adatait, a játék időpontjától számítva 70 napig őrzi meg, melyet későbbi nem reklámcélú megkeresés érdekében használhat fel.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, ellen.